intensivutbildning körkort

Båda mina döttrar behöver sätta igång och ta körkort. De börjar båda bli gamla och frågan är om inte det bästa vore intensivutbildning på körkort. Den äldsta har i alla fall pratat om det som ett tänkbart alternativ. Den yngsta bor däremot i en del av världen där det inte verkar finnas någon intensivutbildning på körkort, och då lär det ju inte bli något alternativ. Det är mycket som ska planeras och pluggas och gås igenom och testas innan man kan få ett körkort nuförtiden. Det är ett stort åtagande att sätta igång med. Inte alls så lätt som förr.